Optiek Agenda

Zoeken in agenda


Op jaar

Logo ANVC

Details

Naam evenement:Workshop AVG
Organisator: NUVO
Aanvangstijd: 09:30
Datum: 19-05-2019
Plaats: Houten
Locatie: NUVO Optiekcentrum
Website van locatie: www.nuvo.nl
Datum plaatsing: 17-09-2018
Aantal studiepunten ANVC: 3
Aantal studiepunten OVN: 3
Kosten: € 295,00
Korting: € 0,00
Organisator: www.nuvo.nl

Beschrijving evenement

Bewust en onbewust delen we dagelijks allerlei informatie met anderen. Veel van die gegevens delen we online, via websites, applicaties en sociale media. Om te waarborgen dat er met deze informatie zorgvuldig wordt omgesprongen, heeft het Europees Parlement in mei 2016 een nieuwe wet aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is op 25 mei 2018 in de plaats gekomen van de 'oude' Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de AVG staat voorgeschreven hoe je met persoonsgegevens om moet gaan. De NUVO constateert dat dit bij de leden veel vragen oproept. Want wat zijn precies persoonsgegevens en wat betekent deze wet in de praktijk?

Wat nu?
Vooropgesteld: de AVG is geen reden tot paniek. Wel vraagt de wet om actie. Passief blijven is geen optie. Als opticien heeft u naast algemene persoonsgegevens van uw klanten, zoals contactgegevens, ook te maken met bijzondere persoonsgegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld oogmeetgegevens, oogaandoeningen en allergie├źn. Ten aanzien van bijzondere persoonsgegevens worden er strengere eisen gesteld als het gaat om verwerking, transport en opslag van deze informatie. Daarnaast is het van belang dat u met veilige software werkt en op welke wijze u uw klanten informeert over de persoonsgegevens die u gebruikt en bewaart.

Wat houdt de AVG in?
De AVG is gebaseerd op vijf uitgangspunten. Het vastleggen van persoonsgegevens moet een doel hebben. Daarnaast is een wettelijke grondslag vereist. Je mag dus alleen die informatie opslaan die nodig is om je doel te bereiken. De betreffende persoon moet goed zijn geïnformeerd over welke informatie met welk doel wordt opgeslagen en tenslotte moet je ervoor zorgen dat je informatie correct wordt verwerkt en actueel blijft. Behalve dat de AVG voorschrijft welke persoonsgegevens je mag opslaan, worden ook eisen gesteld aan de manier waarop informatie wordt opgeslagen.
Hier gelden drie aspecten: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Je moet ervoor zorgen dat alle informatie veilig en correct wordt verwerkt en opgeslagen en toegankelijk is wanneer nodig voor alleen diegenen die er bevoegd voor zijn.

De zaken op een rijtje
De AVG heeft voor u een aantal consequenties. We zetten ze voor het gemak hieronder op een rijtje:

 1. aanpassen van de algemene voorwaarden
 2. opstellen van privacy-beleid en een privacyverklaring
 3. bijhouden van een verwerkingsregister
 4. sluiten van verwerkersovereenkomsten met bijvoorbeeld softwareleveranciers
 5. schriftelijk toestemming vragen aan de klant voor verwerking van gegevens
 6. bijhouden van een bedrijfsmiddelenregister
 7. opstellen van een protocol en een register met betrekking tot datalekken
 8. informatiebeveiliging inrichten (wachtwoorden, back-ups, updates)
 9. beschrijven van kritieke processen als oogmetingen, bestellingen, productie.

Workshop met informatie en hulp
De NUVO wil leden graag ondersteunen bij het implementeren van deze wetgeving binnen uw bedrijf. Vandaar dat er samenwerking is gezocht met twee partijen die hierin zijn gespecialiseerd en u concreet kunnen helpen: Axxemble en Onyx Cybersecurity. Deze partijen hebben samen met de NUVO een workshop samengesteld die bestaat uit:

 1. heldere uitleg over de AVG en de verschillen ten opzichte van de 'oude' Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. een basispakket met documenten en vragenlijsten die tijdens de workshop worden toegelicht. De juridische documenten zijn door een jurist opgesteld. De documenten kunt u later zelf invullen wanneer u dat uitkomt of gedeeltelijk tijdens de bijeenkomst. Bij vragen is er telefonische ondersteuning voor u beschikbaar.
 3. het eindresultaat is een set documenten en procedures waarmee uw bedrijf AVG-proof is.