Optiek Agenda

Zoeken in agenda


Op jaar

De OptiekAgenda wordt mede mogelijk gemaakt door www.anvc.nl www.optometrie.nl

Details

Naam evenement:ANVC ALV en Podiumlezingen
Organisator: ANVC
Aanvangstijd: 19:30 uur
Datum: 13-11-2017
Plaats: Houten
Locatie: Optiekcentrum Houten
Website van locatie: www.nuvo.nl
Datum plaatsing: 09-12-2016
Aantal studiepunten ANVC: 3
Aantal studiepunten OVN: 2
Kosten:
Korting:
Organisator: www.anvc.nl

Beschrijving evenement

Op 13 november a.s. houdt de ANVC haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt voorafgegaan door een viertal korte lezingen verzorgd door het Podium Cornea & Contactlenzen.

Thema
Het thema van de lezingen van het Podium Cornea & Contactlenzen is dit keer: "Multifocaal Centraal!". Op deze avond zal de zachte multifocale contactlens “centraal” staan. Een geslaagde contactlensaanpassing is niet altijd vanzelfsprekend en vraagt het nodige vooronderzoek en vooral "know how" van de contactlensspecialist of optometrist. Met de komst van verschillende maatwerkproducten is er zeker veel meer dan voorheen mogelijk, maar daarmee is ook het aanmeten van de juiste lens ook “kritischer” geworden.

Het programma
Wij hebben sprekers vanuit verschillende specialismen uitgenodigd (onderwijs/praktijk en industrie) om u wegwijs te maken in de verschillende (maatwerk)mogelijkheden. Zij kunnen u met het geven van aanpastips, troubleshooting, het bespreken van de verschillen in de multifocale lensprofielen en praktijkvoorbeelden, helpen bij de keuze voor het juiste product om uw zachte multifocale lensaanpassing nóg succesvoller te maken.

18.00 uur:                         Ontvangst vanaf 18.00 uur, met broodjesbuffet.
Het is mogelijk om gebruik te maken van het broodjesbuffet. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit wel bij inschrijven kenbaar te maken, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal broodjes.

19.25-19.30 uur:               Opening van de avond

19.30-19.45 uur:               Maroeska Wiggers – Kuijpers
Contactlensspecialist Giesbers Optiek te Grave/oud-docent Optiekopleiding Roermond. 
Wat is de invloed van de A-C/A-verhouding op het succesvol aanpassen van multifocale contactlenzen? 
In vogelvlucht wordt u weer meegenomen terug in de schoolbanken. Wat is ook alweer de verhouding tussen de accommodatie en de convergentie? Wat zijn de positieve en negatieve effecten? Aan de hand van berekeningen en voorbeelden zal uw kennis hierover weer opgefrist worden. Het belang van het juist kunnen bepalen en interpreteren van het accommodatie- én convergentie vermogen is in uw praktijk van belang bij het succesvol aanpassen van een concentrisch multifocale zachte contactlens.

19.45-20.05 uur:               Mariëlle van Goor – mark'ennovy
Optometrist en Sales Director Nederland, België en Nordics, mark'ennovy. 
Het belang van een juiste passing. 
Kun je elk oog met eenzelfde standaard lens aanpassen? Het lijkt een open deur, maar hoe gaan we er in de werkelijkheid mee om? Zijn er kansen tot verbetering, zo ja hoe dan? De vraag naar multifocale contactlenzen wordt steeds groter, door het gebruik van digitale apparatuur, maar ook door vergrijzing. Hier liggen de kansen voor de contactlensspecialist om zich te onderscheiden en succesvol te zijn.

20.05-20.25 uur                 Rob Rosenbrand – Bausch + Lomb
Optometrist en Professional Relations Manager, Bausch + Lomb.
Nieuwe ontwikkelingen bij zachte multifocale contactlenzen. 
In deze presentatie worden nieuwe inzichten gepresenteerd over de ontwikkeling van zachte multifocale contactlenzen. Door de invoering van smartphones en tablets zijn de kijkgewoonten enorm veranderd. Bij intensief beeldschermgebruik is de knipperfrequentie aanzienlijk verminderd, vooral contactlensdragers ervaren hierdoor eerder klachten. Contactlens drop-out kan het gevolg zijn. Het is dus belangrijk om een passende oplossing te vinden; zowel met nieuwe lensmaterialen als in optisch lensontwerp.  Een consistent lensprofiel voor nabij, tussenafstand en veraf is hierbij de sleutel voor succes!

20.25-20.40 uur                  Sander Sterk – NKL Contactlenzen
Optometrist en trainer NKL Contactlenzen, Emmen.
Waarom een lens met een gedecentreerd lensgedeelte. 
Multifocaal is een zeer belangrijk product binnen onze lenspraktijk. Dit betekent dat er veel aandacht voor is en er manieren worden gezocht om zo succesvol mogelijk te zijn. Dit is dan ook de reden dat de laatste jaren nieuwe inzichten verkregen zijn en ontwikkelingen gedaan zijn op het gebied van multifocale lenzen. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op het ontwerp van een lens met een gedecentreerd leesgedeelte. Waarom is er gekozen voor een gedecentreerd ontwerp en wat voor mogelijkheden heeft dit voor onze lenspraktijk?

20.40–21.00 uur:              Pauze

21.00 uur–22.00 uur:        ALV ANVC (enkel toegankelijk voor (aspirant) ANVC-leden)
Het wordt steeds belangrijker om uw stem te laten horen! Ook wanneer u niet naar de Podiumlezingen kunt komen bent u dringend uitgenodigd om wél naar de ALV te komen. Op deze avond zullen weer belangrijke beslissingen genomen worden die uw toekomst kunnen beďnvloeden! Laat uw stem horen! 
Begin november ontvangen de leden van de ANVC de agenda en bijhorende stukken voor de ALV.

In de pauze en na afloop van de avond is er de gelegenheid om met de sprekers persoonlijk te overleggen. Samen met u en uw collega’s sluiten we de avond af met een drankje.

Kosten
ANVC-leden, aspirant-leden en studenten kunnen gratis deelnemen. De kosten voor OVN-leden bedragen € 20,00 en voor niet-leden € 40,00.

Inschrijven
Klik bovenaan de webpagina op de knop "Aanmelden". U kunt zich alleen daar inschijven. Wilt u a.u.b. bij uw inschrijving uw Kwaliteitsregisternummer (ondergebracht bij het KP en KABIZ) vermelden? Dan wordt het registeren van de accreditatiepunten voor u gedaan! De accreditatiepunten zijn reeds aangevraagd.
Deze lezingenavond is alleen toegankelijk voor leden van de ANVC en OVN, de ALV alleen voor leden van de ANVC. Niet-ANVC-leden worden verzocht vóór aanvang van de ALV de zaal te verlaten.

Studenten
Ook studenten zijn uiteraard van harte welkom tijdens de lezingen. Ook zij kunnen zich aanmelden via de knop "Aanmelden" bovenaan deze pagina.  

Aangezien we een strak tijdschema hanteren, verzoeken wij u allen vooral om op tijd aanwezig te zijn!

Locatie
Optiekcentrum, Voorveste 2, Houten.

Wij kijken uit naar uw komst op 13 november.

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van de ANVC en het Podium C&C.