Optiek Agenda

Zoeken in agenda


Op jaar

De OptiekAgenda wordt mede mogelijk gemaakt door www.anvc.nl www.optometrie.nl

Sponsornieuws

De ANVC behartigt de vakinhoudelijke, niet-commerciële belangen, bewaakt het kwaliteitsniveau d.m.v. na- en bijscholingen, organiseert lezingen en congressen; onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, fabrikanten en aanverwante beroepsgroepen.

Binnen deze vereniging zijn ruim 1.000 leden vertegenwoordigd die beschikken over het diploma vakbekwaam contactlensspecialist.

De ANVC is een kwaliteitsvereniging. De bij de ANVC aangesloten contactlensspecialist zal deze kwaliteit nastreven door een kwaliteitsproduct te leveren. Zorg voor de consument staat daarbij hoog in het vaandel. De vereniging vindt het onder andere heel belangrijk om de consument te informeren over het veilig gebruik van de contactlens. Daarnaast streeft de contactlensspecialist regelmatige controle van de contactlens na.

Leden van de ANVC zijn post-MBO opgeleide opticiens die voldoen aan de eindtermen zoals die door het LEXON, namens de optiekbranche, zijn vastgesteld. Daarnaast kunnen ook leden van de Optometristen Vereniging Nederland lid zijn van de ANVC. De ANVC-contactlensspecialist is herkenbaar aan het ANVC-schild op de muur van zijn praktijk.

Assistent-contactlensspecialisten kunnen zich na het behalen van het certificaat aanmelden als aspirantlid. Zij hebben echter geen stemrecht en mogen het logo niet voeren.

Wilt u meer Informatie? Bezoek dan www.anvc.nl.